Calendario delle lezioni (L)

CALENDARIO LEZIONI 2° SEMESTRE 2018-19

09.03.19

9.00–11.00 LI1 – BEC
9.00–11.00 LI2 – HUG
9.00–11.00 LI3 – VES
11.15–13.15 MSdI1.2 – SCH
11.15–13.15 MSdI2.2 – ROS
13.45–15.45 MSdI3.2 – ROS
14.00–16.00 LS1 – MON
14.00–17.00 LT1B – WIL
15.00–18.00 LS1B – ALB

16.03.19

9.00–12.00 LS1B – ALB
9.00–12.00 LT1B – WIL
9.00–11.00 LT2 – DAR
10.00–12.00 LT1 – SAN
11.15–13.15 LT3 – DAR
12.30–14.30 LI1 – BEC
14.45–16.45 MSdI1.2 – SCH
14.45–16.45 MSdI2.2 – ROS
17.00–19.00 MSdI3.2 – ROS

23.03.19

9.00–11.00 LI1 – BEC – assente
9.00–11.00 LI2 – HUG
9.00–11.00 LI3 – VES
11.15–13.15 MSdI1.2 – SCH
11.15–13.15 MSdI2.2 – ROS
13.45–15.45 MSdI3.2 – ROS
14.00–16.00 LS1 – MON
14.00–17.00 LS1B – ALB
14.00–17.00 LT1B – WIL

30.03.19

9.00–11.00 LS3 – ALB
9.00–12.00 LT1B – WIL
9.00–11.00 LT2 – DAR
10.00–12.00 LS1 – MON
10.00–12.00 LT1 – SAN
11.15–13.15 LT3 – DAR
12.30–14.30 LI1 – BEC
14.45–16.45 MSdI1.2 – SCH
14.45–16.45 MSdI2.2 – ROS
17.00–19.00 MSdI3.2 – ROS

06.04.19

9.00–11.00 MSiT1 – DAR 
9.00–11.00 MSiS1 – ROD 
9.00–11.00 MSdT2/3.1 – CRE 
9.00–11.00 MSdS2/3.1 – NAP
11.15–13.15 MSdT1 – CRE
11.15–13.15 MSdS1 – NAP
11.15–13.15 MSiT2/3 – SAN
11.15–13.15 MSiS2/3 – ROD
13.45–15.45 LI1 – BEC
13.45–15.45 LS2 – ROD
13.45–15.45 LI3 – VES
16.00–17.00 LS4 – ROD
17.30–18.30 LI4/5.1 – MEL
16.00–19.00 LS1B – ALB
16.00–19.00 LT1B – WIL

13.04.19

9.00–11.00 MSiT1 – DAR
9.00–11.00 MSiS1 – ROD
9.00–11.00 MSdT2/3.1 – CRE
9.00–11.00 MSdS2/3.1 – NAP
11.15–13.15 MSdT1 – CRE
11.15–13.15 MSdS1 – NAP
11.15–13.15 MSiT2/3 – SAN
11.15–13.15 MSiS2/3 – ROD – assente
13.45–15.45 LI1 – BEC
13.45–15.45 LT2 – DAR
13.45–15.45 LS2 – ROD
13.45–15.45 LS3 – ALB
13.45–15.45 LS1 – MON
16.00–18.00 LT1 – SAN
16.00–18.00 LT3 – DAR
16.00–19.00 LS1B – ALB
16.00–19.00 LT1B – WIL

20.04.19 Chiusura per festività

27.04.19 Chiusura per festività

04.05.19

9.00–11.00 LT1 – SAN
9.00–11.00 LS3 – ALB
9.00–11.00 MSiS1 – ROD 
11.15–13.15 MSiT2/3 – SAN
11.15–13.15 MSiS2/3 – ROD
11.15–13.15 MSiT1 – DAR
13.30–14.30 LI4/5.2 – MEL
13.45–15.45 LI1 – BEC 
13.45–15.45 LI2 – HUG      
13.45–15.45 LI3 – VES assente
16.00–18.00 LS1 – MON
16.00–18.00 LS2 – ROD
16.00–19.00 LS1B – ALB
16.00–19.00 LT1B – WIL

11.05.19

9.00–11.00 MSiT2/3.2 – SAN
9.00–11.00 MSdT1.2 – CRE
9.00–11.00 MSdS1 – NAP 
9.00–11.00 MSIS2/3.2 – ROD 
11.15–13.15 MSiS1 – ROD 
11.15–13.15 MSdT2/3.2 – CRE
11.15–13.15 MSiT1 – DAR
11.15–13.15 MSdS2/3.2 – NAP
13.30–15.30 LI1 – BEC
13.30–15.30 LI2 – HUG
13.30–15.30 LI3 – VES
15.45–17.45 LT1 – SAN – anticipo lezione del 18.05.19
16.00–17.00 LS4 – ROD
16.00–19.00 LS1B – ALB
16.00–19.00 LT1B – WIL

18.05.19

9.00–11.00 LS2 – ROD
9.00–11.00 LSI – MON
9.00–11.00 LT1 – SAN – assente
9.00–12.00 LS1B – ALB
9.00–12.00 LT1B – WIL
9.00–11.00 MSdI3.2 – ROS
11.15–13.15 MSdI2.2 – ROS
12.30–14.30 MSdI1.2 – SCH
13.30–15.30 MSdT2/3.2 – CRE
13.30–15.30 MSdS2/3.2 – NAP
15.45–17.45 MSdT1 – CRE
15.45–17.45 MSdS1 – NAP
17.00–19.00 LS3 – ALB – spostata al 29.06.19
18.00–19.30 LET_it – CAV

25.05.19

9.00–11.00 LI2 – HUG
9.00–11.00 LI3 – VES
11.15–13.15 MSiI1 – HUG
13.30–15.30 LI1 – BEC
13.45–15.45 MSiI2.2 – HUG
13.30–15.30 MSiI3.2 – MEL
15.45–18.45 LS1B – ALB
15.45–18.45 LT1B – WIL
16.00–18.00 MSiS2/3.2 – ROD – recupero del 13.04.19

01.06.19

9.00–11.00 LT1 – SAN
9.00–11.00 LT2 – DAR
9.00–11.00 LS3 – ALB
9.00–11.00 LS2 – ROD
9.00–11.00 LS1 – MON
11.15–13.15 LT3 – DAR
11.15–13.15 MSiI1 – HUG
13.30–15.30 LI1 – BEC
13.30–15.30 MSiI3.2 – MEL
13.30–15.30 MSiI2.2 – HUG  
13.30–15.30 MSiI3.2 – MEL  
15.45–18.45 LS1B – ALB
16.30–17.30 BMB – MEL (II e III anno)

08.06.19

9.00–11.00 LS1 – MON
9.00–11.00 LS2 – ROD
9.00–11.00 LS3 – ALB
9.00–11.00 LT1 – SAN
9.00–11.00 LT2 – DAR
11.15–13.15 LT3 – DAR
11.15–13.15 MSiI1 – HUG
13.45–15.45 MSiI2.2 – HUG
13.30–15.30 LI1 – BEC
16.00–17.30 LI3 – VES
16.00–18.00 LI2 – HUG

15.06.19

9.00–11.00 LS1 – MON
9.00–11.00 LS2 – ROD
9.00–10.30 LS3 – ALB
9.00–11.00 LT1 – SAN
9.00–11.00 LT2 – DAR – assente
11.15–13.15 LT3 – DAR – assente
11.15–13.15 MSiI1 – HUG – assente
13.45–15.45 MSiI2.2 – HUG – assente
13.30–15.30 MSiI3.2 – MEL
14.00–16.00 LI1 – BEC (recupero del 23.03.19)
16.00–17.30 LI2 – HUG – assente
16.00–17.30 LI3 – VES

22.06.19

9.00–11.00 LS1 – MON
9.00–11.00 LS2 – ROD
9.00–10.30 LS3 – ALB
9.00–11.00 LT1 – SAN
9.00–11.00 LT2 – DAR
11.15–12.45 LT3 – DAR
11.15–13.15 MSdT1 – CRE
11.15–13.15 MSdS1 – NAP  
13.30–15.30 MSdT2/3.2 – CRE  
13.30–15.30 MSdS2/3.2 – NAP
13.45–15.45 MSiI1 – HUG (recupero del 15.06.19)
16.00–17.30 LI2 – HUG
16.00–18.00 LI3 – VES (recupero del 04.05.19)

29.06.19

9.00–11.00 LS2 – ROD
9.00–11.00 LT1 – SAN
9.00–11.00 LT2 – DAR
11.15–12.45 LT3 – DAR
11.15–12.15 LS4 – ROD
13.00–15.00 LI2 – HUG (recupero del 15.06.19)
13.30–15.30 MSiI3.2 – MEL
15.15–16.45 LET_it – CAV
17.00–18.00 LI4/5.2 – MEL

02.07.19

9.30–11.30 LT2 – DAR (recupero del 15.06.19)
11.45–13.45 LT3 – DAR (recupero del 15.06.19)

06.07.19

9.00–11.00 LS2 – ROD
9.00–11.00 LT2 – DAR
11.30–13.30 MSiI2.2 – HUG (recupero del 15.06.19)

13.07.19

9.00–10.00 LT2 – DAR
11.15–13.30 ANT – TML – SCH (II e III anno)
14.00–15.00 BMB – MEL (II e III anno)

20.07.19

14.00–15.00 LI4/5.2 – MEL
15.30 incontro con 3° anno x tesi

07.09.19

9.30–11.30 INF (workshop) – BER

14.09.19

9.30–11.30 INF (workshop) – BER
10.00–11.30 ANT – SCH – sospesa
11.30–13.00 TML – SCH – sospesa
14.00–15.00 BMB – MEL

21.09.19

9.30–11.30 INF (workshop) – BER
14.00–15.00 BMB – MEL

28.09.19

9.30–11.30 INF (workshop) – BER