Calendario delle lezioni (L)

CALENDARIO LEZIONI  2019-2020

12.10.19

9.15–10.45 ITA – CAV
11.15–12.45 ITA_ite – CAV
13.45–15.15 LIN – CAV
15.30–16.30 BMB – MEL (fine corso)

19.10.19

9.00–11.00 LF1/2 – SEC
9.00–12.15 LS1B – MON
9.00–13.15 LA1B – FAB
9.30–11.00 LT3 ML – WIL
10.00–11.00 LT3 – DAR
11.15–13.15 LS3 – ALB – assente
11.15–13.15 LT2 – DAR
11.15–13.15 LT1 – WIL
11.15–13.15 LS2 – ROD
13.30–15.30 LI1 – BEC
13.30–15.30 LI3 – VES
14.00–15.30 LI2 – HUG
15.45–17.45 MSiI2.1 – HUG
15.45–17.45 MSiI3.1 – VES

26.10.19

9.00–11.00 LF1/2 – SEC
9.00–12.15 LS1B – MON
9.00–12.30 LA1B – FAB
9.30–11.00 LT3 ML – WIL
10.00–11.00 LT3 – DAR
10.00–11.00 LS4/5.1 – ROD
11.15–13.15 LS3 – ALB – assente
11.15–13.15 LT2 – DAR
11.15–13.15 LT1 – WIL
11.15–13.15 LS2 – ROD
13.30–15.30 LI1 – BEC
13.30–15.30 LI3 – VES – assente
14.00–15.30 LI2 – HUG
15.45–17.45 MSiI2.1 – HUG
15.45–17.45 MSiI3.1 – VES – assente

09.11.19

8.45–9.45 LT4.1 – WIL
9.00–11.00 LF1/2 – SEC
9.00–12.15 LS1B – MON
9.00–13.00 LA1B – FAB
9.45–11.15 LT3 ML – WIL
10.00–11.00 LT3 – DAR – assente
11.15–13.15 LS3 – ALB
11.15–13.15 LT2 – DAR – assente
11.15–13.15 LT1 – WIL
11.15–13.15 LS2 – ROD
13.30–15.30 LI1 – BEC
13.30–15.30 LI3 – VES
14.00–15.30 LI2 – HUG
15.45–17.45 MSiI2.1 – HUG
15.45–17.45 MSiI3.1 – VES

16.11.19

9.00–11.00 LF1/2 – SEC
9.00–12.15 LS1B – MON
9.00–13.00 LA1B – FAB
9.30–11.00 LT3 ML – WIL
10.00–11.00 LT3 – DAR
11.15–13.15 LS3 – ALB
11.15–13.15 LT2 – DAR
11.15–13.15 LT1 – WIL
11.15–13.15 LS2 – ROD
13.30–15.30 LI1 – BEC
13.30–15.30 LI3 – VES
14.00–15.00 LI4/5.1 – MEL – spostata al 23.11
14.00–15.30 LI2 – HUG
15.45–17.45 MSiI2.1 – HUG
15.45–17.45 MSiI3.1 – VES

23.11.19

8.50–10.50 LF1/2 – SEC
9.00–12.15 LS1B – MON
9.00–13.00 LA1B – FAB
9.30–11.00 LT3 ML – WIL
10.00–11.00 LT3 – DAR
11.15–13.15 LS3 – ALB
11.15–13.15 LT2 – DAR
11.15–13.15 LT1 – WIL
11.15–13.15 LS2 – ROD
13.30–15.30 LI1 – BEC
13.30–15.30 LI3 – VES
14.00–15.30 LI2 – HUG
14.15–15.15 LI4/5.1 – MEL
15.45–17.45 MSiS2/3.1 – ROD
15.45–17.45 MSiT2/3.1 – WIL
18.00–20.00 MSiI3.1 – VES – recupero del 26.10.19

30.11.19

9.00–11.00 LF1/2 – SEC – assente
9.00–12.15 LS1B – MON
9.00–13.00 LA1B – FAB
9.30–11.00 LT3 ML – WIL
10.00–11.00 LT3 – DAR
11.15–13.15 LS3 – ALB
11.15–13.15 LT2 – DAR
11.15–13.15 LT1 – WIL
11.15–13.15 LS2 – ROD – assente
13.30–15.30 LI1 – BEC
13.30–15.30 LI3 – VES
14.00–15.30 LI2 – HUG – assente
15.45–17.45 MSiS2/3.1 – ROD  – assente
15.45–17.45 MSiT2/3.1 – WIL
15.45–17.45 MSdI1.1 –SCH

07.12.19

8.45–9.45 LT4.1 – WIL
9.00–11.00 LF1/2 – SEC – assente
9.00–11.00 MSiS2/3.1 – ROD
9.00–12.15 LS1B – MON
9.00–13.00 LA1B – FAB – assente
9.45–11.15 LT3 ML – WIL
10.00–11.00 LT3 competenze orali – DAR
10.00–11.00 LS4/5.1 – ROD – spostata al 14.12.19
11.15–13.15 LS3 – ALB
11.15–13.15 LT2 competenze orali – DAR
11.15–13.15 LT1 – WIL
11.15–13.15 LS2 – ROD
13.30–15.30 LI1 – BEC
13.30–15.30 LI3 – VES
14.00–15.30 LI2 – HUG
15.45–17.45 MSiT2/3.1 – WIL
15.45–17.45 MSdI1.1 –SCH

14.12.19

9.00–11.00 LF1/2 – SEC
9.00–12.15 LS1B – MON
9.00–13.00 LA1B – FAB
9.30–11.00 LT3 ML – WIL
10.00–11.00 LT3 – DAR
10.00–11.00 LS4/5.1 – ROD
11.15–13.15 LS3 competenze orali – ALB
11.15–13.15 LT2 – DAR
11.15–13.15 LT1 – WIL
11.15–13.15 LS2 – ROD
13.30–15.30 LI1 – BEC
13.30–15.30 LI3 – VES
14.00–15.00 LI4/5.1 – MEL – spostata al 01.02.20
14.00–15.30 LI2 – HUG
15.45–17.45 MSiS2/3.1 – ROD
15.45–17.45 MSiT2/3.1 – WIL

21.12.19

8.45–9.45 LT4.1 – WIL
9.00–11.00 LF1/2 – SEC
9.00–12.15 LS1B – MON
9.00–13.00 LA1B – FAB
9.45–11.15 LT3 ML – WIL
10.00–11.00 LT3 competenze orali – DAR
11.15–13.15 LS3 – ALB
11.15–13.15 LT2 competenze orali – DAR
11.15–13.15 LT1 – WIL
11.15–13.15 LS2 – ROD
13.30–15.30 LI1 – BEC
13.30–15.00 ITA_ite – CAV
13.30–15.30 LI3 – VES – assente
14.00–15.00 LS4/5.1 – ROD – spostata al 11.01.20
14.00–15.30 LI2 – HUG
15.45–17.45 MSdI1.1 –SCH
15.45–17.45 MSiS2/3.1 – ROD – recupero del 30.11.19

11.01.20

9.00–11.00 LF1/2 – SEC
9.00–12.15 LS1B – MON
9.00–13.00 LA1B – FAB
9.30–11.00 LT3 ML – WIL
10.00–11.00 LS4/5.1 – ROD
10.00–11.00 LT3 competenze orali– DAR
11.15–13.15 LS3 competenze orali – ALB
11.15–13.15 LT2 competenze orali – DAR
11.15–13.15 LT1 – WIL
11.15–13.15 LS2 – ROD
13.30–15.30 LI1 – BEC
13.30–15.30 LI3 – VES
14.00–15.30 LI2 – HUG
15.45–17.45 MSdT2/3.1 – CRE
15.45–17.45 MSdS2/3.1 – NAP

18.01.20

9.00–11.00 MSdT2/3.1 – CRE
9.00–11.00 MSdS2/3.1 – NAP
9.00–13.00 LA1B – FAB
11.15–13.15 MSdI2.1 – RUB
11.15–13.15 LS3 competenze orali – ALB
13-30–15.30 LT2  – DAR – recupero del 09.11.19
13.30–15.30 MSdI3.1 – RUB
13.30–15.30 LS2 – ROD
15.45–16.45 LT3 – DAR – recupero del 09.11.19
15.45–17.45 LF1/2 – SEC

25.01.20

9.00–11.00 MSdI2.1 – RUB
9.00–11.00 MSdI1.1 – SCH
11.15–13.15 MSdI3.1 – RUB
11.15–12.45 LI2 – HUG
11.15–13.45 LA1B – FAB
13.30–15.30 MSdT2/3.1 – CRE
13.30–15.30 MSdS2/3.1 – NAP
14.00–16.00 LI1 – BEC
15.45–17.45 LF1/2 – SEC
16.00–17.00 LI4/5.1 – MEL – spostata al 29.02.20

01.02.20

9.30–12.00 LA1B – FAB
9.00–11.00 MSdT2/3.1 – CRE
9.00–11.00 MSdS2/3.1 – NAP
9.00–11.00 MSdF1 – CAV
11.15–13.15 MSdI2.1 – RUB
11.15–13.15 MSdS1 – NAP
11.15–13.15 MSdT1 – CRE
13.30–15.30 MSdI3.1 – RUB
13.30–15.30 CAT – S – BER
14.00–15.00 LI4/5.1 – MEL – spostata al 08.02.20
14.00–16.00 LI1 – BEC
15.45–17.45 CAT – L – BER
15.45–17.15 ITA_ite – CAV

08.02.20

9.00–11.00 MSdI2.1 – RUB
11.15–13.15 MSdF1 – CAV
11.15–13.15 MSdT1 – CRE
11.15–13.15 CAT – S – BER
11.15–13.15 MSdI3.1 – RUB
13.30–14.30 LI4/5.1 – MEL
13.45–15.45 LI1 – BEC
14.45–16.45 CAT – L– BER
17.00–18.30 ITA – CAV

15.02.20

9.00–11.00 CAT – S – BER
9.00–11.00 MSdF1 – CAV
9.30–11.30 MSdI1.1. – SCH – spostata al 22.02.20
11.00–13.00 MSdS1 – NAP
11.00–13.00 MSdT1 – CRE
11.15–13.15 CAT – L – BER
13.30–15.30 LI1 – BEC
15.45–17.15 LIN – CAV

22.02.20

9.00–11.00 CAT – L – BER
9.00–11.00 MSdI1.1 – SCH
11.15–13.15 CAT – S– BER
11.15–13.15 MSdS1 – NAP
11.15–13.15 MSdT1 – CRE
11.15–13.15 MSdF1 – CAV
14.00–16.00 LI1 – BEC

29.02.20

9.00–11.00 MSdT2/3.1 – CRE
9.00–11.00 MSdS2/3.1 – NAP
9.00–11.00 CAT – S – BER
11.15–13.15 CAT – L – BER
11.15–13.15 MSdI3.1 – RUB
11.15–13.15 MSdS1 – NAP
13.30–15.30 MSdI2.1 – RUB
13.30–15.30 LS3 –competenze orali – ALB
14.00–16.00 LI1 – BEC
16.00–17.00 LI4/5.1 – MEL

07.03.20

9.00–11.00 LF1/2 – SEC
9.00–12.30 LA1B – FAB
9.30–11.00 LT3 ML – WIL
10.00–11.00 LT3 competenze orali – DAR
10.00–11.00 LS4/5.2 – ROD
11.15–13.15 LS3 – ALB
11.15–13.15 LT2 competenze orali – DAR
11.15–13.15 LT1 – WIL
11.15–13.15 LS2 – ROD
13.30–15.30 LI1 – BEC
13.30–15.30 LI3 – VES
14.00–15.30 LI2 – HUG
15.45–17.45 MSiI1 – HUG
15.45–17.45 MSiI3.2 – VES
15.45–17.45 MSdI2.2  – SCH

14.03.20

8.45–9.45 LT4.2 – WIL
9.00–11.00 LF1/2 – SEC
9.00–12.15 LS1B – MON
9.00–12.30 LA1B – FAB
9.45–11.15  LT3 ML – WIL
10.00–11.00 LT3 – DAR
11.15–13.15 LS3 – ALB
11.15–13.15 LT2 – DAR
11.15–13.15 LT1 – WIL
11.15–13.15 LS2 – ROD
13.30–15.30 LI1 – BEC
13.30–15.30 LI3 – VES
14.00–15.30 LI2 – HUG
15.45–17.45 MSiI1 – HUG
15.45–17.45 MSiI3.2 – VES
15.45–17.45 MSdI2.2 – SCH

21.03.20

9.00–11.00 LF1/2 – SEC
9.00–12.15 LS1B – MON
9.00–12.30 LA1B – FAB
9.30–11.00  LT3 ML – WIL
10.00–11.00 LT3 – DAR
11.15–13.15 LS3 – ALB
11.15–13.15 LT2 – DAR
11.15–13.15 LT1 – WIL
11.15–13.15 LS2 – ROD
13.30–15.30 LI1 – BEC
13.30–15.30 LI3 – VES
14.00–15.30 LI2 – HUG
15.45–17.45 MSiI1 – HUG
15.45–17.45 MSiI3.2 – VES
15.45–17.45 MSdI2.2 – SCH

28.03.20

9.00–11.00 MSdS1 – NAP
9.00–11.00 MSdT1 – CRE
9.00–11.00 MSdF1 – CAV
9.00–12.30 LA1B – FAB
9.30–11.00 LT3 ML – WIL
10.00–11.00 LT3 – DAR
11.15–13.15 LS3 – ALB
11.15–13.15 LT2 – DAR
11.15–13.15 LT1 – WIL
11.15–13.15 LS2 – ROD
13.30–15.30 LI1 – BEC
13.30–15.30 LI3 – VES
14.00–15.00 LI4/5.2 – MEL
14.00–15.30 LI2 – HUG
15.45–17.45 MSiI1 – HUG
15.45–17.45 MSiI3.2 – VES
15.45–17.45 MSdI2.2 – SCH

04.04.20

9.00–11.00 LF1/2 – SEC
9.00–12.15 LS1B – MON
9.00–12.30 LA1B – FAB
9.30–11.00 LT3 ML – WIL
10.00–11.00 LT3 competenze orali – DAR
11.15–13.15 LS3 – ALB
11.15–13.15 LT2 competenze orali – DAR
11.15–13.15 LT1 – WIL
11.15–13.15 LS2 – ROD
13.30–15.30 LI3 – VES
15.45–17.15 LIN – CAV
17.30–19.00 ITA – CAV

18.04.20

8.45–9.45 LT4.2 – WIL
9.00–11.00 LF1/2 – SEC
9.00–12.15 LS1B – MON
9.00–12.30 LA1B – FAB
9.45–11.15  LT3 ML – WIL
10.00–11.00 LT3 – DAR
10.00–11.00 LS4/5.2 – ROD
11.15–13.15 LS3 – ALB
11.15–13.15 LT2 – DAR
11.15–13.15 LT1 – WIL
11.15–13.15 LS2 – ROD
11.15–13.15 MSiF1 – SEC
13.30–15.30 LI3 – VES
14.00–15.30 LI2 – HUG
15.45–17.45 MSiT1 – DAR
15.45–17.45 MSdI2.2 – SCH
16.00–18.00 MSiS1 – ROD

09.05.20

9.00–11.00 LF1/2 – SEC
9.00–12.15 LS1B – MON
9.00–12.30 LA1B – FAB
9.30–11.00 LT3 ML – WIL
10.00–11.00 LT3 competenze orali – DAR
11.15–13.15 LS3 – ALB
11.15–13.15 LT2 competenze orali – DAR
11.15–13.15 LT1 – WIL
11.15–13.15 LS2 – ROD
11.30–13.30 MSiF1 – SEC
13.30–15.30 LI3 – VES
14.00–15.30 LI2 – HUG
15.45–17.45 MSiS1 – ROD
15.45–17.45 MSiT1 – DAR
15.45–17.45 MSdI3.2 – SCH
15.45–17.45 MSiI2.2 – HUG

16.05.20

9.00–11.00 LF1/2 – SEC
9.00–12.15 LS1B – MON
9.00–12.30 LA1B – FAB
9.30–11.00 LT3 ML – WIL
10.00–11.00 LT3 – DAR
11.15–13.15 LS3 – ALB
11.15–13.15 LT2  – DAR
11.15–13.15 LT1 – WIL
11.15–13.15 LS2 – ROD
11.30–13.30 MSiF1 – SEC
13.30–15.30 LI3 – VES
14.00–15.30 LI2 – HUG
15.45–17.45 MSiS1 – ROD
15.45–17.45 MSiT1 – DAR
15.45–17.45 MSdI3.2 – SCH
15.45–17.45 MSiI2.2 – HUG

23.05.20

9.00–11.00 LF1/2 – SEC
9.00–12.15 LS1B – MON
9.00–12.30 LA1B – FAB
9.30–11.00 LT3 ML – WIL
10.00–11.00 LT3 – DAR
11.15–13.15 LS3 – ALB
11.15–13.15 LT2  – DAR
11.15–13.15 LT1 – WIL
11.15–13.15 LS2 – ROD
11.30–13.30 MSiF1 – SEC
13.30–15.30 LI3 – VES
14.00–15.00 LI4/5.2 – MEL
14.00–15.30 LI2 – HUG
15.45–17.45 MSiS1 – ROD
15.45–17.45 MSiT1 – DAR
15.45–17.45 MSdI3.2 – SCH
15.45–17.45 MSiI2.2 – HUG

30.05.20

8.45–9.45 LT4.2 – WIL
9.00–11.00 LF1/2 – SEC
9.00–12.15 LS1B – MON
9.00–12.30 LA1B – FAB
9.45–11.15 LT3 ML – WIL
10.00–11.00 LT3 – DAR
11.15–13.15 LS3 – ALB
11.15–13.15 LT2  – DAR
11.15–13.15 LT1 – WIL
11.15–13.15 LS2 – ROD
13.30–15.30 LI3 – VES
14.00–15.30 LI2 – HUG
15.45–17.45 MSdI1.2 – MOG
15.45–17.45 MSdI3.2 – SCH
15.45–17.45 MSiI2.2 – HUG

06.06.20

9.00–11.00 LF1/2 – SEC
9.00–12.15 LS1B – MON
11.15–13.15 LI3 – VES
13.30–15.30 MSiT2/3.2 – WIL
13.30–15.30 MSdS2/3.2 – NAP
13.30–15.30 MSdI1.2 – MOG
15.45–17.45 MSdT2/3.2 – CRE

13.06.20

9.15–10.45 LIN – CAV
11.00–13.00 MSiS2/3.2 – ROD
11.00–13.00 MSiT2/3.2 – WIL
11.00–13.00 MSdI1.2 – MOG
13.30–15.00 ITA – CAV
15.15–18.30 LS1B – MON
15.15–17.15 MSdS2/3.2 – NAP
15.15–17.15 MSdT2/3.2 – CRE

20.06.20

9.15–11.15 MSdI1.2 – MOG
9.15–11.15 MSiS2/3.2 – ROD
9.15–11.15 MSiT2/3.2 – WIL
11.15–13.15 INF – BER
11.30–13.30 MSdS2/3.2 – NAP
11.30–13.30 MSdT2/3.2 – CRE
13.00–15.00 LI2 – HUG
14.30–16.30 MSdI3.2 – SCH

27.06.20

9.15–10.15 LS4/5.2 – ROD
9.15–11.15 MSiT2/3.2 – WIL
9.15–11.15 INF – BER
10.30–12.30 MSiS2/3.2 – ROD
11.30–13.30 MSdT2/3.2 – CRE
13.30–15.30 MSdS2/3.2 – NAP

04.07.20

9.15–11.15 MSiS2/3.2 – ROD
9.15–11.15 INF – BER
14.00–18.15 TRT seminario – RES (2° e 3° anno)

11.07.20

9.30–11.30 MSdI1.2 – MOG
14.00–15.00 LI4/5.2 – MEL

05.09.20

9.15–11.15 MSdS2/3.2 – NAP
9.15–11.15 MSdT2/3.2 – CRE